Polska Szkola Breda

Zarząd szkoły - Bestuur (od/vanaf 1-01-2014) 

mgr Małgorzata Lubbers-Dąbrowska (Gosia)

Przewodnicząca zarządu - Voorzitter

t. 06 - 39 195 302 

Jestem mamą trójki dorosłych już dzieci :  Mąż jest holendrem. Po ukończenie studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, wydział matematyka ze specjalizacją pedagogiczną przyjechałam do Holandii. Mieszkam od 1990 roku w mieście Roosendaal gdzie również od 1993 roku pracuję. Od kiedy najstarszy syn skończył 4 lata jestem związana z polską szkołą w Bredzie. Na początku jako nauczyciel - wolentariusz. Póżniej jako członek zarządu a od 2014 jako przewodniczącą szkoły. Mimo że moje dzieci opuściły już ławki naszej szkoły pozostałam pracując w szkole a praca daje mi dużo satysfakcji.  Praca oraz spotkania w polskiej szkole są dla mnie jak dla mojej rodziny bardzo ważne aby utrzymać kontakt z językiem polskim, polskimi tradycjami i rodakami w Holandii. W wolnym czasie lubię podróżować i fotografować. Tańczyć, śpiewać, czytać oraz udzielać się społecznie.  

 

 

 

Agnieszka Cichowicz

Sekretarz - Secretaris

t. 0616739268

 

Henny Lubbers

Skarbnik - Penningmeester

 


Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 roku uzyskałam tytuł zawodowy

pedagoga oraz nauczyciela­logopedy. Choć praca nauczyciela wymaga wiele energii, ciągle

stawia nowe wyzwania i zmusza do poszukiwań, wiem, że był to właściwy wybór. Uwielbiam

kontakt z dziećmi, dynamiczną pracę i mam nadzieję, że każdy sukces moich uczniów będzie

dawał mi osobistą radość i satysfakcję.

W wolnych chwilach spędzam czas z narzeczonym i przyjaciółmi. Czas umila mi również moja

urocza kotka brytyjska i kochany psiak ­ buldog angielski. Dużą przyjemnośc sprawia mi

 

Koordynator dydaktyczny 

Lucyna Krysztofiak-Beljaars

Jestem absolwentką wydziału bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z fakultetem pedagogicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Moje doświadczenie w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi pochodzi jeszcze z czasu mojej pracy w nauczaniu początkowym w Polsce, a także z mojej pracy zawodowej w Holandii.

W Szkole Polskiej w Bredzie pracowałam niemal od jej założenia jako nauczycielka.

Po kilkuletniej przerwie z radością wróciłam do tej pracy.

Prowadzę również kursy języka niderlandzkiego dla Polaków oraz języka polskiego dla Holendrów.

Poza tym opracowałam książki polskie do działu polskiego biblioteki VANnU w Roosendaal. 

Chętnie maluję, podróżuję, fotografuję, czytam, gotuję. Praca z ludźmi i dla ludzi przynosi mi wiele satysfakcji. 

 

 

Członek zarządu ds organizacyjnych 

Mirka Choińska

Jestem mamą 2 dzieci Lisy  i Julii. Z polską szkołą w Bredzie jestem związana od 1997 roku. Na początku jako nauczycielka a od 2012 jako członek Rady Rodziców. Polska szkoła odgrywa ważną rolę w życiu moich dzieci jak również moim. Jest dla nas ważnym ogniwem w kontaktach z polską społecznością, polskimi tradycjami i językiem polskim.

Odznaczona w 2017 roku medalem Komisji Edukacji Narodowej 

-------------------------------------------------

Nauczyciele - Leraressen Breda

Lekcje języka polskiego dla dzieci

Grupa pierwsza Smoki Wawelskie 

Marlena Starus

 

Grupa druga Syrenki Warszawskie

Aldona Olczykowska 

 

Grupa trzecia Złote Kaczki

Barbara Wilk

 

Nauczyciele - Leraressen Roosendaal

Marta Gruchała         - grupa młodsza

Dorota Dziarkowska -  grupa starsza

 

Pracę rady pedagogicznej wspiera  

Komitet Rodzicielski - Ouderenraad

Marja Madej

Marlena Rynkun 

 

-------------------------------------------------------

Lekcje języka holenderskiego dla dorosłych w Bredzie

Mariusz Arendt

-------------------------------------------------------

Lekcje języka holenderskiego dla dorosłych w Roosendaal

Henny Lubbers (holenderski lektor)

--------------------------------------------------------

 

Webmaster

Gosia Lubbers-Dąbrowska / vacature

 

Kontakt : psbreda@gmail.com